Follow by Email

Friday, February 11, 2011

9th day of Chinese New Year 2011 at Seapark PJThe ninth day of the New Year is a day for Chinese to offer prayers to the Jade Emperor of Heaven in the Taoist Pantheon. The ninth day is traditionally the birthday of the Jade Emperor. This day is especially important to Hokkiens.

Saturday, February 5, 2011

Flood at Yong Peng

Burung peliharaan dalam keadaan selamat
Menggunakan tangga dan titi untuk menyeberangi banjir
Lelaki berdiri dihadapan rumah yang dikelilingi banjir
Norizan Harun 40, menyelamatkan barangan ketika rumah dinaiki air di Kampung Paya,Yong Peng.